ZonMw | Diverse publicaties

Voor ZonMw verzorgden wij o.a. de eindredactie van de bundel Dwarsdenken en doordouwen: 18 interviews van Gonny ten Haaft en Frans Meulenberg met vernieuwende Nederlandse wetenschappers. Deze onderzoekers zijn allen werkzaam op het brede terrein van het gezondheidsonderzoek en vertellen bevlogen over hun werk en visie op het wetenschappelijk bestel. Zij durven van de gebaande paden af te wijken, kunnen goed omgaan met tegenkrachten en benoemen ongewenste ontwikkelingen hardop.  Van meer bewegen en gezond ouder worden tot mindfulness en nieuwe ideeën voor psychiatrische diagnostiek; het komt allemaal aan bod.

De wereld van het gezondheidsonderzoek is nog teveel in zichzelf gekeerd, waar juist ruimte moet zijn voor dwarsverbanden, kruisbestuivingen, originele invalshoeken en een ‘transdisciplinaire aanpak’. De origineel vormgegeven bundel kunt u bij ZonMw gratis bestellen of downloaden.

Dwarsdenken en doordouwen
Dwarsdenken en doordouwen

Voor een herdruk van de uitgave Zingeving in zorg verzorgden wij de drukproefcorrectie. Deze publicatie gaat over vragen zoals: Wat is zingeving? Waarom aandacht voor zingeving? Hoe draagt zingeving bij aan betere kwaliteit van zorg? En hoe om te gaan met levensvragen? Met dit signalement wil ZonMw het debat over zingevingsvraagstukken een extra impuls geven en kennisontwikkeling stimuleren.

Zingeving in zorg
Zingeving in zorg

We redigeerden het boek Beeldstormen (uitgegeven door uitgeverij Belvédère). In dit boek onderzoeken verschillende auteurs de invloeden van sociale media op de beeldvorming van de wetenschap en de gezondheidszorg. Het biedt een eerste verkenning rond ‘beeldvorming’ en de onderliggende mechanismen. Via internet, blogs, digitale fora en Twitter komt een stroom van informatie tot ons. Veel informatie is echter oncontroleerbaar. Beeldstormen wil een aanzet zijn voor discussie over zaken als: Hoe zetten we de moderne media op positieve wijze in? Hoe kunnen zorgprofessionals en wetenschappers zich wapenen tegen negatieve beeldvorming? Moeten zij zwijgen of juist achter hun mondkap vandaan komen?

Beeldstormen
Beeldstormen