Hoe zoekt de patiënt naar informatie op het internet?

‘Trust me. I’m a website’. Onder dit motto wijdde het BMJ onlangs een themanummer aan de stand van medische informatie op internet. Het is interessant om te zien hoe consumenten op het web zoeken naar antwoorden op vragen die hun gezondheid aangaan en hoe zij het verkregen materiaal beoordelen.

Eysenbach en Köhler lieten 21 ervaren internetgebruikers deelnemen aan 3 zogenaamde focusgroepsessies, waarbij de nadruk lag op hun mening over de betrouwbaarheid van informatie op het net.1 Daarnaast kregen 17 vrijwilligers een aantal veelvoorkomende medische vragen voorgelegd, die zij moesten beantwoorden met behulp van internet. Hun zoekgedrag werd vastgelegd en achteraf werden zij hierover geïnterviewd.