Wetenschappelijke artikelen steeds moeilijker te lezen

Grafiek die steeds slechtere leesbaarheid van wetenschappelijke literatuur illustreert


‘Helder als modder’. Onder die titel publiceerde Nature-correspondent Jonathan Knight onlangs een alarmerend artikel over de steeds slechter wordende leesbaarheid van de wetenschappelijke literatuur (Nature 2003;423:376-8).

Knight baseert zich vooral op het werk van prof. Donald Hayes. De afgelopen 10 jaar is de leesbaarheid van artikelen in Nature sterk verslechterd, zo blijkt uit diens onderzoek. Dit terwijl rond 1900 de score van Nature en Science nog vergelijkbaar was met die van goede kranten, bijvoorbeeld The Daily Telegraph en The New York Times.