Verschillende opdrachtgevers | Richtlijnen

Richtlijnen


Voor onder andere de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en het CBO verzorgden wij het redigeren en zetklaar maken van (multidisciplinaire) richtlijnen.

Redigeren richtlijnen: bijzondere discipline

Het redigeren en corrigeren van (multidisciplinaire) richtlijnen is een bijzondere discipline: richtlijnen komen tot stand in een langdurig traject en vormen soms het delicate resultaat van lastige onderhandelingen om tot een goed compromis te komen. Het is dan uiteraard niet de bedoeling dat een redacteur daar weer iets (heel) anders voor bedenkt. Wij gaan zorgvuldig en deskundig om met de inhoudelijke kant van deze bijzondere teksten: we veranderen uitsluitend tekst wanneer dit echt nodig is en kijken wel uit om daarbij inhoudelijk zaken te veranderen. Ook hier bewijzen wij als gespecialiseerde en ervaren redacteuren onze waarde. We zorgen uiteraard dat terminologie, verwijzingen naar referenties, referentiestijl en taalgebruik consequent en correct zijn. Ook controleren wij de inhoudsopgave en verzorgen zo nodig een heldere en lezenswaardige samenvatting. Wanneer u waarde hecht aan taalkundig correcte formuleringen, kies dan voor een ervaren en deskundige eindredacteur.

Veelvuldig gebruik van de lijdende vorm (“teksten werden opgesteld en adviezen werden geformuleerd”), onnodig gebruik van te formele taal en te abstracte omschrijvingen verminderen de leesbaarheid. Dit geldt ook voor te informele taal en telegramstijl. Dit alles zal de kans op implementatie van een richtlijn mogelijk verkleinen. Een deskundige redacteur draagt daarom bij aan vergroting van de reikwijdte van een richtlijn. Ook het schrijven van een patiëntenversie is bij ons in goede handen. Ook verzorgden wij de Herziening van de adviesnota rijgeschiktheid bij psychose; de opstellers waren erg blij met onze redactionele inbreng.

Enkele voorbeelden van richtlijnen die wij redigeerden:

  • Herziening adviesnota rijgeschiktheid bij psychose (2017)
  • Richtlijn ADHD bij volwassenen. Fase I – Diagnostiek en medicamenteuze behandeling (2015),
  • Multidisciplinaire richtlijn dwang en drang in de ggz (2015),
  • Richtlijn minimaal invasieve chirurgie (2011).