Tijdschriften | Tijdschrift voor Fertiliteitsonderzoek

Ook verzorgden wij de eindredactie van het Tijdschrift voor Fertiliteitsonderzoek gedurende meer dan 10 jaar. Dit tijdschrift bestaat inmiddels niet meer en werd uitgegeven door Excerpta Medica.

Het publiceerde oorspronkelijk onderzoek, overzichtsartikelen en commentaren en nieuws op het gebied van fertiliteitsgeneeskunde en -onderzoek.

Dit tijdschrift was een goed voorbeeld van wetenschappelijke samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse professionals.