Tijdschriften | Tijdschrift voor Psychiatrie

Eindredactie Tijdschrift voor Psychiatrie

Vanaf 2007 verzorgt Kabos-Van der Vliet Redactiebureau de eindredactie van dit tijdschrift. We adviseren auteurs voor aanvaarding over formele aspecten van hun manuscript, zoals structureren van samenvatting, verbeteren van alinea-indeling, gebruik tussenkopjes en het format van referenties. Ook melden we wanneer het artikel niet-standaardtaal (Vlaams) bevat (zie ons advies hierover elders op de site). Wij redigeren alle artikelen (inhoudelijk en taalkundig), overleggen met auteurs over de beste formulering en corrigeren de drukproeven.

Verder schrijven of redigeren we de persberichten, podcasts en het ‘In dit nummer’ en stelden richtlijnen voor auteurs op.

Tijdschrift voor Psychiatrie
Tijdschrift voor Psychiatrie – nog in de oude lay-out
Omslag Tijdschrift voor Psychiatrie januarinummer 2019
Omslag Tijdschrift voor Psychiatrie januarinummer 2019

Toonaangevend én toegankelijk

Het Tijdschrift voor Psychiatrie is al meer dan 50 jaar het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift voor de Nederlandse en Vlaamse psychiaters, artsen in opleiding tot psychiater en andere geïnteresseerden. Het Tijdschrift heeft een brede redactie en alle artikelen worden onderworpen aan peer review. Dit houdt in: beoordeling door twee of meer inhoudelijke experts en door een methodologisch adviseur. Het Tijdschrift richt zich op bij- en nascholing,  onder meer door het publiceren van overzichtsartikelen en van wetenschappelijk onderzoek dat in het Nederlandse taalgebied gedaan is. Het Tijdschrift is opgenomen in PubMed en de summaries verschijnen op PubMed. Dit vergroot de bekendheid van de artikelen sterk. Ook biedt de redactie ruimte voor bewerkingen van artikelen die in buitenlandse tijdschriften zijn verschenen over belangrijk Nederlands of Vlaams onderzoek.

Alle artikelen zijn vrij toegankelijk op tijdschriftvoorpsychiatrie.nl.