Outputstyle voor Tijdschrift voor Psychiatrie | EndNote

EndNote 20

Onderaan deze pagina kunt u de aangepaste outputstyle downloaden voor referenties in Tijdschrift voor Psychiatrie  (EndNote). Als u deze outputstijl importeert in uw versie van EndNote, en deze stijl selecteert bij het bewerken van uw manuscript, krijgen de literatuurverwijzingen in de tekst en de literatuurlijst het gewenste format.

Gebruikt u Zotero als referentieprogramma, kies dan voor de Vancouverstijl. Daarmee krijgt u in ieder geval een genummerde literatuurlijst, wat de redactie een ronde omnummeren bespaart.

Om de gedachten te bepalen, geven we hier ook een korte beschrijving van de gewenste stijl.

Literatuurlijst

  • Referenties met 3 of meer auteurs: geef de eerste 3 auteurs; de overige auteurs worden aangegeven met ‘e.a.’.
  • Geef tijdschrifttitels in hun afgekorte vorm (zonder punt erachter); zie PubMed
  • Na de afgekorte tijdschriftnaam volgen jaartal; jaargang; pagina’s. Laat het volumenummer achterwege (bij de meeste tijdschriften loopt de paginanummering per jaar, dus is zo’n week- of maandnummer overbodig).

Verwijzing in tekst

Het Tijdschrift voor Psychiatrie gaat per januari 2023 over op genummerde referentieverwijzingen in superscript.

  • De referentieverwijzingen moeten achteraan een zin geplaatst worden, direct na een komma of punt.1
  • De referentieverwijzingen moeten oplopend genummerd worden. 
  • Gebruik komma’s om meerdere losse referenties aan te geven,1,3 gebruik een koppelteken om meerdere opeenvolgende referenties aan te geven.1-3

 Enkele voorbeelden

Hoofdstuk van een boek:
Barkovich AJ. Disorders of neuronal migration and organization. In: Kuzniecky RI, Jackson GD, red. Magnetic resonance in epilepsy. New York: Raven; 1994. p. 235-55.

Boek:
Costa DC, Morgan GF, Lassen NA, red. New trends in neurology and psychiatry. Londen: Libbey; 1993.

Tijdschriftartikel:
Bushby KMD, Gardner-Medwin D. The clinical, genetic and dystrophin characteristics of Becker muscular dystrophy. I. Natural history. J Neurol 1993; 240: 98-104.

Allen P, Amaro E, Fu CH, e.a. Neural correlates of the misattribution of speech in schizophrenia. Br J Psychiatry 2007; 190: 162–9.

Faay MDM, Scheepers FE, van Os JJ. Epidemiologie en behandeling van agressie bij patiënten met een psychotische stoornis. Tijdschr Psychiatr 2021; 63: 883-9.

Verdere uitleg

Meer uitleg en nog enkele specifieke gevallen vindt u in de sectie over literatuur in de richtlijnen voor auteurs, op de site van het Tijdschrift voor Psychiatrie.

De vernieuwde outputstijl staat nu hieronder: