Stoppen met roken: hoe jonger, hoe beter

Volgens recente cijfers rookt aan het eind van de brugklas 23 van de Nederlandse scholieren en aan het eind van de middelbare school zelfs 44 (jaarverslag 2000; www.stivoro.nl); dit gebruik ligt hoger dan bij de jeugd in ons omringende landen en ook hoger dan bij volwassen Nederlanders.

De vraag hoe jongeren te motiveren niet te beginnen met roken of hoe hen er snel vanaf te krijgen houdt daarom veel onderzoekers bezig, vooral omdat adolescenten die eenmaal niet-rokend volwassen zijn geworden, dit meestal ook volhouden. Zo bleek in Finland een preventief middelbareschoolprogramma ook op lange termijn goede effecten te hebben.