Stichting Biowetenschappen en Maatschappij | Cahier Geldzorgen in de zorg

Cahier Geldzorgen in de zorg
Cahier Geldzorgen in de zorg

Voor de Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM) verzorgden wij de eindredactie van het cahier Geldzorgen in de zorg. Wat is een mensenleven waard? Wij zorgden voor (nog) toegankelijker taalgebruik  en voor eenduidige terminologie. Als je dit cahier goed leest, kun je de discussie over kosten in de zorg veel beter volgen en krijg je meer inzicht in de problemen die daarbij spelen.

We citeren uit de omschrijving op de site van BWM:

De gezondheidszorg verbruikt een groot gedeelte van het budget van onze overheid. Je kunt dat zien als een probleem, maar ook als een grote verworvenheid. We zijn gezegend met zorg van een hoge kwaliteit en daar hebben we veel geld voor over. Maar er zit per definitie een grens aan onze financiële middelen. En wat doe je als die grens wordt bereikt? Wie bepaalt of de kosten van een behandeling de baten ervan onaanvaardbaar overstijgen? Wat gebeurt er als een grens wordt gesteld aan de hoeveelheid zorg die iemand mag krijgen? Hoe hard is dat? Hoe werkt dit in de praktijk en zijn daar voorbeelden van? Waar komen de stijgende zorgkosten vandaan? Zit het hem in de kosten aan het einde van het leven, of aan het begin? Welke rol spelen dure geneesmiddelen, en waarom zijn geneesmiddelen zo duur?

Artsen, patiënten, beleidsmakers, ethici en allen die zich daartoe geroepen voelen, moeten met elkaar in debat gaan om de gezondheidszorg zo in te richten dat mensen die zorg nodig hebben, die ook zo goed mogelijk krijgen. Verschillende experts en wetenschappers hebben meegeschreven aan dit cahier en hopen hiermee bij te dragen aan die brede maatschappelijke en politieke discussie.

Met bijdragen van meer dan 20 wetenschappers en specialisten, en een voorwoord van Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Het cahier is voor € 7,50 te bestellen en de PDF is gratis te downloaden. Er is ook een digitale versie te lezen op http://cahier.biomaatschappij.nl/geldzorgenindezorg/