Ruimte voor verbetering van de kwaliteit van medische informatie op het internet

logo

Internet is een belangrijk medium geworden voor consumenten op zoek naar medische informatie. Vele onderzoeken zijn gedaan naar de kwaliteit van die informatie, met tegenstrijdige conclusies. Eysenbach et al. verrichtten een systematische review, waarbij zij alle onderzoeken includeerden waarin systematisch gezocht was naar medische informatie voor leken op internet en de kwaliteit daarvan beoordeeld was volgens bepaalde criteria.1

In totaal 79 onderzoeken voldeden aan hun criteria. Deze betroffen 5941 medische websites. Vervolgens beoordeelden 2 onderzoekers onafhankelijk van elkaar de opzet en de kwaliteit van de studies, de gebruikte zoekstrategieën, de methoden en de criteria voor kwaliteitsbeoordeling, en tenslotte de resultaten.