Richtlijnen voor publiceren

Bij alles wat u wilt publiceren, is het goed vooraf al rekening te houden met voorschriften en regels die daarbij gelden. In de eerste plaats die van het tijdschrift waarin u wilt publiceren, maar van groot belang kunnen ook de volgende richtlijnen zijn. Kijk steeds in de richtlijnen van het beoogde tijdschrift waarin u wilt publiceren welke aanvullende regels de redactie hanteert voor de verschillende rubrieken en onderzoeken.
Klik op het logo om de betreffende richtlijn te openen in een apart venster.

Uniforme voorschriften van het ICMJE

ICMJE
Het International Committee of Medical Journal Editors, de opstellers van de ‘bijbel’ voor biomedisch publiceren: de Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals

De uniforme voorschriften bevatten regels voor onder andere auteurschap, redacteuren en peer review. Verder geven ze ook praktische aanwijzingen voor de aanbieding van het manuscript, de indeling en de lay-out van artikelen. In Nederland worden ze officieel onderschreven door het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, maar bijvoorbeeld ook het Tijdschrift voor Psychiatrie en Pharmaceutisch Weekblad volgen deze richtlijnen. Zie ook ons overzicht van de aanpassingen van de richtlijnen (‘Recommendations’) en o.a. criteria voor auteurschap.

Andere richtlijnen

CONSORT Statement,
CONSORT Statement, met regels voor onder andere gecontroleerde gerandomiseerde trials.
PRISMA Statement; bevat regels voor systematische reviews en meta-analyses
PRISMA Statement; bevat regels voor systematische reviews en meta-analyses

De PRISMA-regels worden uitvoerig toegelicht in een artikel in PLOS Medicine.

STROBE Statement met criteria voor observationeel onderzoek

STARD Statement geeft regels voor het beschrijven van onderzoek naar diagnostische accuratesse. Ook terug te vinden in BMJ