Output style voor Tijdschrift voor Psychiatrie | Reference Manager

Reference Manager
Reference Manager

De download vindt u onderaan deze pagina. Aangepaste output style voor referenties in Tijdschrift voor Psychiatrie (Reference Manager). (Reference Manager wordt niet meer verkocht.)

Als u deze outputstijl importeert in uw versie van Reference Manager, en deze stijl selecteert bij het bewerken van uw manuscript, krijgen de literatuurverwijzingen in de tekst en de literatuurlijst het gewenste format.

Om de gedachten te bepalen, geven we ook een korte beschrijving van de gewenste stijl.

Literatuurlijst

  • Bij meerdere publicaties van dezelfde auteur, komen die van de auteur alleen als eerste, dan die met 2 auteurs en vervolgens die met 3 of meer auteurs. Geef deze laatste met een maximum van 3, de overige auteurs wordt aangegeven met ‘e.a.’.
  • Als er meer dan een publicatie is voor een gegeven jaar, dienen deze aangeduid te worden met a, b, c, etc.
  • Geef tijdschrifttitels in hun afgekorte vorm (zie PubMed).

Verwijzing in tekst

  • De literatuurverwijzing in de tekst wordt tussen haakjes weergegeven met de achternaam van de auteur(s) gevolgd door het jaartal (Pieters 1999). Bij 2 auteurs: (Sabbe & Claes 2006). Bij 3 en meer auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld, gevolgd door e a. (Pieters e.a. 1999).
  • Bij directe verwijzing in de tekst volgt na de achternaam van de auteur tussen haakjes het jaar van publicatie; bij 3 en meer auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld, bijvoorbeeld: ‘Jansen (2009) concludeert hetzelfde en Kok e.a. (2008) wezen hier eerder op’.
  • Verwijzing naar pagina’s, bijvoorbeeld in geval van citaten, geschiedt na vermelding van het jaar.

 Enkele voorbeelden

Hoofdstuk van een boek:
Barkovich AJ. Disorders of neuronal migration and organization. In: Kuzniecky RI, Jackson GD, red. Magnetic resonance in epilepsy. New York: Raven; 1994. p. 235-55.

Boek:
Costa DC, Morgan GF, Lassen NA, red. New trends in neurology and psychiatry. Londen: Libbey; 1993.

Tijdschriftartikel:
Bushby KMD, Gardner-Medwin D. The clinical, genetic and dystrophin characteristics of Becker muscular dystrophy. I. Natural history. J Neurol 1993; 240: 98-104.

Allen P, Amaro E, Fu CH, e.a. Neural correlates of the misattribution of speech in schizophrenia. Br J Psychiatry 2007; 190: 162–9.

Faay MDM, Scheepers FE, van Os JJ. Epidemiologie en behandeling van agressie bij patiënten met een psychotische stoornis. Tijdschr Psychiatr 2021; 63: 883-9.

Verdere uitleg

Meer uitleg en nog enkele specifieke gevallen vindt u in de sectie over literatuur in de richtlijnen voor auteurs, op de site van het Tijdschrift voor Psychiatrie.