Openheid over belangenverstrengeling in biomedisch onderzoek: Amerikaanse richtlijnen schieten tekort

Belangenverstrengeling kan een gevaar zijn voor de integriteit van een wetenschappelijk onderzoek en daarom stelden de National Institutes of Health (NIH) in de VS in 1989 stringente richtlijnen op. Deze verboden medisch onderzoekers elke vorm van financieel belang in bedrijven die voordeel kunnen hebben bij de uitkomsten van hun onderzoek. Naleving hiervan verliep echter moeizaam en daarom kwamen de NIH in 1995 met een regeling waarbij veel overgelaten werd aan de integriteit en het oordeel van de individuele onderzoeksinstellingen bij het omgaan met belangenverstrengeling.

McCrary et al. onderzochten in maart 2000 op welke wijze Amerikaanse medische instellingen inhoud geven aan deze verantwoordelijkheid en vroegen de richtlijnen op van alle 127 medische faculteiten, 170 andere medische onderzoeksinstituten, 17 overheidsorganen en 48 medische tijdschriften.