Nederlandse medische tijdschriften

Algemene Nederlandse medische tijdschriften

De grootste algemeen medische tijdschriften zijn Medisch Contact en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Het eerste gaat meer over organisatie van zorg en beroepsnieuws; het NTvG is het oudste (verschijnt sinds 1857 wekelijks) en richt zich vooral op medisch-wetenschappelijk onderzoek en nieuws. Op de website van het NTvG zijn artikelen pas na 5 jaar vrij toegankelijk. Wel vrij toegankelijk zijn nieuwsberichten, redactionele teksten en bijvoorbeeld het dossier met artikelen over methodologie van onderzoek.

Het oudste Nederlandstalige medische tijdschrift: NTvG
Omslag NTvG, met kunstwerk van Kees Thijn

Specialistische medische tijdschriften

Vrij toegankelijke

Enkele voorbeelden van Nederlandstalige medische tijdschriften van de beroepsverenigingen van medisch specialisten. De volgende tijdschriften zijn geheel of gedeeltelijk vrij toegankelijk (belangrijk voor medisch-wetenschappelijke informatie):

Tijdschrift voor Psychiatrie

Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie (filter op tijdschrift)

Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie

Nederlandse Tijdschrift voor Medische Microbiologie

Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie

Tijdschrift van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

Niet vrij toegankelijke

De volgende Nederlandstalige medische tijdschriften zijn niet vrij toegankelijk:

Huisarts & Wetenschap

Kinderarts en Wetenschap

Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde