Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie | Diverse publicaties

Handreiking gebruik meldcode kindermishandeling in de psychiatrie


Voor de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie verzorgden wij de redactie van diverse publicaties, o.a. de ‘Handreiking gebruik meldcode kindermishandeling in de psychiatrie’, de ‘Vignetten jeugd-ggz’ en de ‘veldnormen medisch-psychiatrische units’.

Ook schreven wij een pakkende tekst voor de vacature van voorzitter van de vereniging en we redigeerden het jaarverslag 2015.

Daarnaast maakten we de concepttekst voor de Herziening van de Adviesnota rijgeschiktheid bij psychose beter leesbaar en toegankelijker.