Nederlandstalige medische tijdschriften

Algemene medische tijdschriften

Omslag NTvG, themanummer vaccinaties

De grootste algemeen medische tijdschriften zijn Medisch Contact en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Het eerste gaat meer over organisatie van zorg en beroepsnieuws en wordt uitgegeven in opdracht van de KNMG.

Het NTvG is het oudste (verschijnt sinds 1857 wekelijks) en richt zich op medisch-wetenschappelijk onderzoek en nieuws. Het tijdschrift wordt uitgegeven door een onafhankelijke vereniging. Op de website van het NTvG zijn artikelen pas na 5 jaar vrij toegankelijk. Van verschenen nummers is vaak uitsluitend het Redactioneel vrij toegankelijk. Ook van nuttige dossiers over bijvoorbeeld de methodologie van onderzoek zijn artikelen pas vrij toegankelijk na de genoemde 5 jaar. Wél vrij toegankelijk is het zeer uitgebreide COVID-19-dossier.

Het is natuurlijk jammer dat de Nederlandse medische tijdschriften ook niet via https://sci-hub.tw/ te lezen zijn (wel interessant voor buitenlandse tijdschriften). Geleidelijk zien we steeds meer Nederlandstalige tijdschriften vrij toegankelijk worden.

Specialistische tijdschriften  |  Vrij toegankelijk

Tijdschrift voor Psychiatrie, september 2020

Enkele voorbeelden van Nederlandstalige wetenschappelijke tijdschriften van beroepsverenigingen van medisch specialisten. De volgende tijdschriften zijn geheel vrij toegankelijk op internet (belangrijk voor medisch-wetenschappelijke informatie). Het tijdschrift met de grootste oplage eerst:

Tijdschrift voor Psychiatrie

Dan op alfabetische volgorde:

MemoRad (interessante uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie)

Nederlands Tijdschrift voor Allergie en Astma

Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie

Nederlands Tijdschrift voor Hematologie

Nederlands Tijdschrift voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (opgevolgd door Laboratoriumgeneeskunde, met vrij toegankelijke wetenschappelijke artikelen)

Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie

Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde

Tijdschrift voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten

Tijdschrift voor Bloedtransfusie

Tijdschrift voor Infectieziekten

Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie

Tijdschrift voor Urologie

 

Specialistische tijdschriften  |  Niet vrij toegankelijk

De volgende Nederlandstalige medische tijdschriften zijn niet of niet geheel vrij toegankelijk:

Huisarts & Wetenschap

Kanker Breed

Kinderarts en Wetenschap

Medische Oncologie

Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie  (selecteer “Documenten” met filter “tijdschriften”)

Nederlandse Tijdschrift voor Medische Microbiologie

Nederlands Tijdschrift voor Oncologie

Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie

Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie

Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg

Osteoporose Journaal

Sport & Geneeskunde

Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde