Kinderen beginnen minder vaak met roken als zij denken dat hun ouders het streng afkeuren

Volgens het rapport ‘Tijd voor gezond gedrag’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vertonen jongeren in Nederland nog veel ongezond gedrag, ondanks de preventieve aandacht die de afgelopen jaren op hen is gericht.

Zo rookt in Nederland 44 van de 15-19-jarigen. Uit het RIVM-rapport blijkt dat ook veel ouders niet gezond bezig zijn: van de mannen rookt 37-50. Kunnen rokende ouders toch een goede invloed op het (on)gezonde gedrag van hun nageslacht hebben?