Herbalife en de haperende hepar

Veel mensen denken dat kruidenpreparaten ‘natuurlijk’ en dus onschuldig zijn. Van sommige preparaten zijn echter schadelijke interacties met reguliere medicijnen bekend, evenals complicaties zoals levertoxiciteit.

Onlangs berichtten twee onderzoeksgroepen elk over een cluster van patiënten met acute leverschade na gebruik van voedings- en kruidensupplementen van de firma Herbalife. Deze voornamelijk op gewichtsbeheersing en ‘welzijn’ gerichte producten zijn ook in Nederland verkrijgbaar, via een netwerk van privédistributeurs.

Elinav et al. beschrijven 12 Israëlische patiënten met acute leverschade na gebruik van Herbalife-producten.