Tijdschriften | Magazine HEELdeHUID

HUID&haar
HUID&haar, inmiddels HEELdeHUID

Ons redactiebureau verzorgt vanaf 2011 de eindredactie van het magazine HUID&haar (vanaf 2016 voortgezet als HEELdeHUID). Deze uitgave van het Nationaal Huidfonds is gericht op patiënten met een huidaandoening. Het magazine geeft in duidelijke, aansprekende taal voorlichting en stimuleert bewustwording over alles wat met de huid en haar aandoeningen te maken heeft.

Het huidige HEELdeHUID is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) in samenwerking met Huidpatiënten Nederland (HPN), de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en het Huidfonds.

De redactie schrijft: ‘Waarom een magazine over het fenomeen ‘huid’? De huid is een complex orgaan: van buiten een beetje doorschijnend, maar van binnen vol donkere geheimen. De huid is de barrière tussen de onuitputtelijk boze buitenwereld en de knokige gekoesterde binnenwereld. De huid is zichtbaar, tastbaar en kwetsbaar. Iedereen is met de eigen huid vergroeid. Dat maakt dat de huid in sterke mate bijdraagt aan onze identiteit.
De huid is dus zoveel meer dan louter ‘orgaan’. De huid is even vaak bezongen als miskend, liefdevol verzorgd maar ook achteloos aan haar lot overgelaten of zelfs mishandeld. Zo is de huid door de eeuwen heen een inspiratiebron gebleken voor schilders, schrijvers, dichters, beeldhouwers en filmers.’