Geen vaatafwijkingen bij MS

Vernauwingen in de halsaderen bij patiënten met multipele sclerose (MS) zijn zeer waarschijnlijk niet de oorzaak van MS, zo concluderen onderzoekers van het MS Centrum Amsterdam van het VUmc. In een persbericht stellen zij: ‘Bij recent voltooid onderzoek vonden wij dat vernauwingen in de halsaderen in gelijke mate voorkomen bij patiënten met MS als bij gezonde personen. Bovendien blijkt dat deze vernauwingen niet leiden tot problemen met de afvoer van bloed uit de hersenen.’ De onderzoekers raden een dotterbehandeling van deze aderen dan ook af.

Eerder berichtten wij over de bevindingen van de Italiaanse vaatchirurg Zamboni (Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:C494). Volgens hem wordt MS niet veroorzaakt door een ontregeling van het immuunsysteem, maar door ‘chronische cerebrospinale veneuze insufficiëntie’. Patiënten met MS zouden baat hebben bij een dotterbehandeling en Zamboni verrichtte een oriënterend onderzoek met deze behandeling.