Foutieve referenties komen veel voor in vooraanstaande medische tijdschriften

Voor lezers van wetenschappelijke artikelen is een betrouwbare literatuurlijst van groot belang: wanneer zij zich verder in een onderwerp willen verdiepen of beweringen van een auteur willen verifiëren, is het essentieel dat zij snel de oorspronkelijke publicatie kunnen vinden. Uit ouder onderzoek is bekend dat literatuurverwijzingen in medische tijdschriften veel fouten bevatten.

Siebers en Holt inventariseerden de fouten in referenties in het eerste nummer dat in maart 1999 verscheen van Annals of Internal Medicine (Ann Intern Med), British Medical Journal (BMJ), The Lancet, JAMA en New England Journal of Medicine (N Engl J Med).1 Alle referenties van oorspronkelijke artikelen, commentaren, overzichtsartikelen, onderzoeksverslagen en ingezonden brieven werden gecontroleerd in Medline, in andere databases of, indien nodig, aan de hand van het originele artikel.