E-mail van onbekende patiënten: terugverwijzen naar de eigen specialist?

De arts die via internet informatie publiceert, kan te maken krijgen met medische vragen van onbekende patiënten. Het kan voor de arts dan een dilemma zijn of hij op deze vragen moet ingaan of ze negeren.

De Amerikaanse kinderradioloog D’Alessandro, auteur van een ‘on line’-radiologiehandleiding, kreeg veel van dergelijke vragen, met vaak een ernstige ondertoon, en hij vond het moeilijk zich aan zijn hulpplicht als arts te onttrekken. Daarom trachtte hij met 2 medeauteurs een richtlijn voor de aanpak van dit probleem te formuleren.