Consequenties van de nieuwe spellingwijzigingen voor het Tijdschrift

Illustratie bij artikel over gevolgen spellingwijziging voor medische artikelen

Eind 2005 verscheen een nieuwe uitgave van de Woordenlijst Nederlandse taal (het Groene boekje), met enkele aanpassingen van de spellingwijzigingen uit 1995. Deze leidden in de media tot veel opwinding. De nieuwe spellingvoorschriften en de nieuwe Woordenlijst hebben consequenties voor de schrijfwijze van artikelen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG).

De belangrijkste wijzigingen betreffen het met een kleine letter schrijven van samenstellingen met een eigennaam (bijvoorbeeld ‘watson-jonesartrodese’ in plaats van ‘Watson-Jones-artrodese’). Enkele afkortingen worden voortaan met een kleine letter geschreven (‘ecg’ en ‘hiv’). Tenslotte wordt de ‘paarde(n)bloemregel’ teruggedraaid (voortaan schrijft men ‘paardenbloem’ in plaats van ‘paardebloem’).