Alcohol goed voor je conditie?

Alcoholcampagne Gent: Zatte Botten
Alcoholcampagne Gent: Zatte Botten

Nederland zei Proost en nam er nog eentje extra. Alcohol is goed voor je conditie schreef nu.nl op gezag van de Daily Mail. Het nieuws ging rond op Twitter, Facebook en via de Telegraaf. Maar het is niet waar, zegt Martin Kabos.

Volgens NU.nl-auteur Hans Blommaert is alcohol goed voor de conditie. Hij baseert dit op een artikel in de Daily Mail. Uiteraard worden beide berichten royaal gedeeld op Facebook en Twitter, maar wat is er echt aan de hand?

De opening van het NU.nl-artikel luidt: “Oudere mensen die regelmatig alcohol drinken, zijn fitter en hebben minder moeite met bewegen. Dat blijkt uit een nieuw Brits onderzoek. … Mensen van middelbare leeftijd of ouder die helemaal nooit alcohol drinken, hebben daarentegen een minder goede conditie, waardoor alledaagse dingen als wandelen en aankleden moeilijker worden.” Dit is verrassend en daarom keek ik naar het onderzoek in Age and Ageing waaruit NU.nl en de Daily Mail putten.

Hartcoherentietraining en slow-breathing: goed gebracht placebo-effect?

Hartcoherentietraining en ‘slow-breathing’ verbeteren de hartslagvariabiliteit en daardoor de ‘hart-breincommunicatie’; dit zou leiden tot vermindering van psychische klachten.

Gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek is er nauwelijks en het werkingsmechanisme roept vragen op. In de reguliere ggz wordt de behandeling echter steeds vaker aangeboden. Een kritische verkenning.

Yannick Smits zet ‘autismetherapie’ van zijn vader Tinus voort

Zoon Yannick zet het werk voort van zijn kwakzalvende vader Tinus Smits, die beweerde autisme te kunnen genezen. Een aandoening die volgens deze homeopaat het gevolg is van stress en vaccinaties. Zijn ‘ontstorende behandeling’ wordt inmiddels door meer dan 300 gecertificeerde volgelingen aan de man gebracht. Over de erfenis van Tinus.

Wie op internet zoekt op de term ‘mazelen’ vindt naast nuttige informatie veel verwarrende misleiding uit de alternatieve hoek. De fraude van Wakefield e.a. leidt na jaren nog steeds tot veel schadelijke ideeën over de ‘gevaren’ van vaccinatie.

Zo ook op de site van Tinus Smits, die vaccins als voornaamste oorzaak van autisme zag. Op de site van de Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft Marie P. Prins eerder uitgelegd hoe onzinnig Smits’ theorieën zijn. Een aanvulling meldt het overlijden van Smits in 2010. Er is echter nog een aanvulling nodig: zoon Yannick zet nu de ‘autismebehandeling’ van vader Tinus voort. En hij is niet de enige.

Medici en moedertaal

Als het Nederlands terrein verliest aan het Engels, dan gebeurt dat, behalve in het internationale bedrijfsleven, waarschijnlijk vooral in de wetenschap. Hoe staat het er bijvoorbeeld voor in de medicijnen. Daarover maakte Martin Kabos, een redacteur van een medisch-wetenschappelijke publicaties onlangs een intrigerende opmerking in een reactie bij een bericht op Neder-L. We vroegen hem om meer informatie en hij schreef het onderstaande artikel.

(door Martin Kabos)

Veel medisch-wetenschappelijke artikelen worden in het Nederlands geschreven. Het gaat om algemeen medische tijdschriften, maar ook om specifieke: bijna in alle specialismen zijn nog Nederlandstalige publicaties mogelijk. De Nederlandstalige medisch-wetenschappelijke tijdschriften worden volgens een recent artikel in Medisch Contact goed gelezen:

‘Bijna driekwart van de artsen zegt de wetenschappelijke ontwikkelingen ‘goed’ bij te houden, ruim een kwart zegt dat niet te doen. Geïnteresseerde artsen lezen vrijwel allemaal (99%) artikelen en berichten over wetenschap in Medisch Contact; 77% doet dat zelfs wekelijks. Ook volgen zij Nederlandstalige medisch-wetenschappelijke tijdschriften als het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) of Huisarts en Wetenschap. (…) Het percentage artsen dat Engelstalige bladen zoals The Lancet, BMJ, JAMA of NEJM leest, is aanzienlijk lager: 31% doet dat wekelijks, 21% zelfs nooit.’

Internetbehandeling door niet-clinicus bij depressie en angst

Cognitieve gedragstherapie (CGT) via internet onder leiding van een niet-clinicus is net zo effectief als die begeleid door een clinicus bij patiënten met een depressie of een gegeneraliseerde angststoornis. Dit concluderen de auteurs van twee Australische gerandomiseerde gecontroleerde trials (PLoS ONE. 2010;5:e10942 en PLoS ONE. 2010;5:e10939). Zowel de door een clinicus als de door een niet-clinicus begeleide internetbehandeling resulteerde in hoge effectmaten en klinisch relevante verbeteringen, vergelijkbaar met die bij reguliere behandeling. In de controlegroep (wachtlijst) was er geen verbetering.

De patiënten in de internetgroepen hadden toegang tot www.virtualclinic.org.au, waar zij in 10 weken 6 onlinelessen over CGT kregen. Ook was er wekelijks ondersteunend mail- of telefooncontact. De groep die begeleid werd door een clinicus had toegang tot een interactief internetforum, de andere groep niet. De niet-clinicus was een manager zonder klinische kennis of ervaring. Deze werkte volgens een protocol en onder supervisie van een clinicus, om de veiligheid van de deelnemers te garanderen.

Geen vaatafwijkingen bij MS

Vernauwingen in de halsaderen bij patiënten met multipele sclerose (MS) zijn zeer waarschijnlijk niet de oorzaak van MS, zo concluderen onderzoekers van het MS Centrum Amsterdam van het VUmc. In een persbericht stellen zij: ‘Bij recent voltooid onderzoek vonden wij dat vernauwingen in de halsaderen in gelijke mate voorkomen bij patiënten met MS als bij gezonde personen. Bovendien blijkt dat deze vernauwingen niet leiden tot problemen met de afvoer van bloed uit de hersenen.’ De onderzoekers raden een dotterbehandeling van deze aderen dan ook af.

Eerder berichtten wij over de bevindingen van de Italiaanse vaatchirurg Zamboni (Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:C494). Volgens hem wordt MS niet veroorzaakt door een ontregeling van het immuunsysteem, maar door ‘chronische cerebrospinale veneuze insufficiëntie’. Patiënten met MS zouden baat hebben bij een dotterbehandeling en Zamboni verrichtte een oriënterend onderzoek met deze behandeling.