Tijdschriften | Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Redactie Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (gedurende 20 jaar).

  • Redigeren en corrigeren van artikelen en nieuwsberichten voor website en redigeren en aanpassen van richtlijnen voor auteurs.
  • Redigeren jubileumboek dat werd uitgegeven bij het 150-jarig bestaan van het NTvG: Van der Meer J, Van ’t Hof S. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. De derde 50 jaar. 1957-2006. Houten: BSL, 2007.
  • Redigeren en corrigeren NTvG Studenteneditie.

BSL | Het schrijven van een medisch-wetenschappelijk artikel

Het schrijven van een medisch-wetenschappelijk artikel
Het schrijven van een medisch-wetenschappelijk artikel

In dit boek vindt u een nuttige en prettig leesbare handleiding van hoofd- en eindredacteuren van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde; zij geven goed advies aan beginnende en gevorderde auteurs van artikelen voor medisch-wetenschappelijke tijdschriften. Kabos-Van der Vliet Redactiebureau verzorgde de eindredactie van dit boek.

Lees ook het eerste hoofdstuk uit dit boek.