Tijdschriften | Tijdschrift voor Psychiatrie

Eindredactie Tijdschrift voor Psychiatrie

Vanaf 2007 verzorgt Kabos-Van der Vliet Redactiebureau de eindredactie van dit tijdschrift. We adviseren auteurs voor aanvaarding over formele aspecten van hun manuscript, zoals structureren van samenvatting, verbeteren van alinea-indeling, gebruik tussenkopjes en het format van referenties. Ook melden we wanneer het artikel niet-standaardtaal (Vlaams) bevat (zie ons advies hierover elders op de site). Wij redigeren alle artikelen (inhoudelijk en taalkundig), overleggen met auteurs over de beste formulering en corrigeren de drukproeven.

Verder schrijven of redigeren we de persberichten, podcasts en het ‘In dit nummer’ en stelden richtlijnen voor auteurs op.

Tijdschrift voor Psychiatrie
Tijdschrift voor Psychiatrie – nog in de oude lay-out
Omslag Tijdschrift voor Psychiatrie januarinummer 2019
Omslag Tijdschrift voor Psychiatrie januarinummer 2019

Toonaangevend én toegankelijk

Het Tijdschrift voor Psychiatrie is al meer dan 50 jaar het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift voor de Nederlandse en Vlaamse psychiaters, artsen in opleiding tot psychiater en andere geïnteresseerden. Het Tijdschrift heeft een brede redactie en alle artikelen worden onderworpen aan peer review. Dit houdt in: beoordeling door twee of meer inhoudelijke experts en door een methodologisch adviseur. Het Tijdschrift richt zich op bij- en nascholing,  onder meer door het publiceren van overzichtsartikelen en van wetenschappelijk onderzoek dat in het Nederlandse taalgebied gedaan is. Het Tijdschrift is opgenomen in PubMed en de summaries verschijnen op PubMed. Dit vergroot de bekendheid van de artikelen sterk. Ook biedt de redactie ruimte voor bewerkingen van artikelen die in buitenlandse tijdschriften zijn verschenen over belangrijk Nederlands of Vlaams onderzoek.

Alle artikelen zijn vrij toegankelijk op tijdschriftvoorpsychiatrie.nl.

Tijdschriften | Magazine HEELdeHUID

HUID&haar
HUID&haar, inmiddels HEELdeHUID

Ons redactiebureau verzorgt vanaf 2011 de eindredactie van het magazine HUID&haar (vanaf 2016 voortgezet als HEELdeHUID). Deze uitgave van het Nationaal Huidfonds is gericht op patiënten met een huidaandoening. Het magazine geeft in duidelijke, aansprekende taal voorlichting en stimuleert bewustwording over alles wat met de huid en haar aandoeningen te maken heeft.

Het huidige HEELdeHUID is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) in samenwerking met Huidpatiënten Nederland (HPN), de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en het Huidfonds.

De redactie schrijft: ‘Waarom een magazine over het fenomeen ‘huid’? De huid is een complex orgaan: van buiten een beetje doorschijnend, maar van binnen vol donkere geheimen. De huid is de barrière tussen de onuitputtelijk boze buitenwereld en de knokige gekoesterde binnenwereld. De huid is zichtbaar, tastbaar en kwetsbaar. Iedereen is met de eigen huid vergroeid. Dat maakt dat de huid in sterke mate bijdraagt aan onze identiteit.
De huid is dus zoveel meer dan louter ‘orgaan’. De huid is even vaak bezongen als miskend, liefdevol verzorgd maar ook achteloos aan haar lot overgelaten of zelfs mishandeld. Zo is de huid door de eeuwen heen een inspiratiebron gebleken voor schilders, schrijvers, dichters, beeldhouwers en filmers.’

Tijdschriften | Tijdschrift voor Fertiliteitsonderzoek

Ook verzorgden wij de eindredactie van het Tijdschrift voor Fertiliteitsonderzoek gedurende meer dan 10 jaar. Dit tijdschrift bestaat inmiddels niet meer en werd uitgegeven door Excerpta Medica.

Het publiceerde oorspronkelijk onderzoek, overzichtsartikelen en commentaren en nieuws op het gebied van fertiliteitsgeneeskunde en -onderzoek.

Dit tijdschrift was een goed voorbeeld van wetenschappelijke samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse professionals.

Tijdschriften | Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Redactie Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (gedurende 20 jaar).

  • Redigeren en corrigeren van artikelen en nieuwsberichten voor website en redigeren en aanpassen van richtlijnen voor auteurs.
  • Redigeren jubileumboek dat werd uitgegeven bij het 150-jarig bestaan van het NTvG: Van der Meer J, Van ’t Hof S. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. De derde 50 jaar. 1957-2006. Houten: BSL, 2007.
  • Redigeren en corrigeren NTvG Studenteneditie.