Neprofarm | online-BijsluiterWoordenboek

Het BijsluiterWoordenboek geeft uitleg van lastige woorden die patiënten tegen kunnen komen in bijsluiters van geneesmiddelen die zonder recept te koop zijn bij apotheker, drogist of supermarkt (zelfzorggeneesmiddelen). In duidelijke taal wordt uitgelegd wat die termen betekenen en waar nodig krijgt de patiënt een korte toelichting over achtergronden. Wij inventariseerden wat er verbeterd kon worden aan het woordenboek en houden dit regelmatig up-to-date.

Wat is het online-BijsluiterWoordenboek?

Het online-BijsluiterWoordenboek is een woordenboek dat moeilijke woorden uit bijsluiters helder uitlegt. De uitleg is specifiek voor de context van bijsluiters geschreven. Als een woord er nog niet in staat, dan kunnen gebruikers dit melden. Wij zorgen dat serieuze vragen een goed antwoord krijgen en voegen zo nodig trefwoorden toe aan het woordenboek. Zo groeit het woordenboek vraaggericht. De uitleg formuleren we in begrijpelijke en heldere taal. Geen jargon, abstracte begrippen of onduidelijke beschrijvingen, maar praktische en op de gebruiker gerichte uitleg.

Aandacht in de media

De media besteedden bij de lancering massaal aandacht aan het BijsluiterWoordenboek. Het woordenboek onderstreept het belang van duidelijke, begrijpelijke bijsluiters.

BijsluiterWoordenboek

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie | Diverse publicaties

Handreiking gebruik meldcode kindermishandeling in de psychiatrie


Voor de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie verzorgden wij de redactie van diverse publicaties, o.a. de ‘Handreiking gebruik meldcode kindermishandeling in de psychiatrie’, de ‘Vignetten jeugd-ggz’ en de ‘veldnormen medisch-psychiatrische units’.

Ook schreven wij een pakkende tekst voor de vacature van voorzitter van de vereniging en we redigeerden het jaarverslag 2015.

Daarnaast maakten we de concepttekst voor de Herziening van de Adviesnota rijgeschiktheid bij psychose beter leesbaar en toegankelijker.

BSL | Het schrijven van een medisch-wetenschappelijk artikel

Het schrijven van een medisch-wetenschappelijk artikel
Het schrijven van een medisch-wetenschappelijk artikel

In dit boek vindt u een nuttige en prettig leesbare handleiding van hoofd- en eindredacteuren van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde; zij geven goed advies aan beginnende en gevorderde auteurs van artikelen voor medisch-wetenschappelijke tijdschriften. Kabos-Van der Vliet Redactiebureau verzorgde de eindredactie van dit boek.

Lees ook het eerste hoofdstuk uit dit boek.