Bohn Stafleu van Loghum | De Geïnformeerde Huisarts

De Geïnformeerde huisarts


Wij redigeerden De Geïnformeerde Huisarts ongeveer vanaf de eerste uitgave ervan in 1996 tot en met de laatste in 2012.

Deze digitale uitgave (eerst op diskette en later op cd-rom) bestond uit korte praktijkgerichte samenvattingen van Nederlandstalige publicaties, o.a. uit het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap leverde deze samenvattingen aan en wij verzorgden eindredactie en correctie.