Outputstyle voor Tijdschrift voor Psychiatrie | EndNote

EndNote X7
EndNote X7

Onderaan deze pagina kunt u de aangepaste outputstyle downloaden voor referenties in Tijdschrift voor Psychiatrie  (EndNote).

Als u deze outputstijl importeert in uw versie van EndNote, en deze stijl selecteert bij het bewerken van uw manuscript, krijgen de literatuurverwijzingen in de tekst en de literatuurlijst het gewenste format.

Om de gedachten te bepalen, geven we hier ook een korte beschrijving van de gewenste stijl.

Literatuurlijst

  • Bij meerdere publicaties van dezelfde auteur, komen die van de auteur alleen als eerste, dan die met 2 auteurs en vervolgens die met 3 of meer auteurs. Geef deze laatste met een maximum van 6, de overige auteurs wordt aangegeven met ‘e.a.’.
  • Als er meer dan een publicatie is voor een gegeven jaar, dienen deze aangeduid te worden met a, b, c, etc.
  • Geef tijdschrifttitels in hun afgekorte vorm (zie PubMed).

Verwijzing in tekst

  • De literatuurverwijzing in de tekst wordt tussen haakjes weergegeven met de achternaam van de auteur(s) gevolgd door het jaartal (Pieters 1999). Bij 2 auteurs: (Sabbe & Claes 2006) (NB: Brain gebruikt hier ‘and’, maar wij kiezen voor: &.) Bij 3 en meer auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld, gevolgd door e a. (Pieters e.a. 1999).
  • Bij directe verwijzing in de tekst volgt na de achternaam van de auteur tussen haakjes het jaar van publicatie; bij 3 en meer auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld, bijvoorbeeld: ‘Jansen (2009) concluderen hetzelfde en Kok e.a. (2008) wezen hier eerder op’.
  • Verwijzing naar pagina’s, bijvoorbeeld in geval van citaten, geschiedt na vermelding van het jaar.

 Enkele voorbeelden

Hoofdstuk van een boek:
Barkovich AJ. Disorders of neuronal migration and organization. In: Kuzniecky RI, Jackson GD, editors. Magnetic resonance in epilepsy. New York: Raven; 1994. p. 235-55.

Boek:
Costa DC, Morgan GF, Lassen NA, editors. New trends in neurology and psychiatry. London: Libbey; 1993.

Tijdschriftartikel:
Bushby KMD, Gardner-Medwin D. The clinical, genetic and dystrophin characteristics of Becker muscular dystrophy. I. Natural history. J Neurol 1993; 240: 98-104.

Allen P, Amaro E, Fu CH, Williams SC, Brammer MJ, Johns LC, e.a. Neural correlates of the misattribution of speech in schizophrenia. Br J Psychiatry 2007; 190: 162–9.

Alphen SPJ van, Videler AC, van Royen RJJ, Verhey FRJ. Multidisciplinaire richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen; nader gespecificeerd voor ouderen. Tijdschr Psychiatr 2009; 51: 249-53.

Verdere uitleg

Meer uitleg en nog enkele specifieke gevallen vindt u in de sectie over literatuur in de richtlijnen voor auteurs, op de site van het Tijdschrift voor Psychiatrie.