Nederlandstalige medische tijdschriften

Algemene medische tijdschriften

Omslag NTvG, themanummer vaccinaties

De grootste algemeen medische tijdschriften zijn Medisch Contact en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Het eerste gaat meer over organisatie van zorg en beroepsnieuws en wordt uitgegeven in opdracht van de KNMG.

Het NTvG is het oudste Nederlandstalige medisch-wetenschappelijke tijdschrift (verschijnt sinds 1857 wekelijks, met ingang van 2024 maandelijks) en richt zich op medisch-wetenschappelijk onderzoek en nieuws. Het tijdschrift wordt uitgegeven door een onafhankelijke vereniging. Op de website van het NTvG waren artikelen na 5 jaar vrij toegankelijk, maar dit is inmiddels drastisch ingeperkt. Het enige artikel dat nog vrij toegankelijk is, is het Redactioneel. Ook de dossiers van het NTvG zijn nog slechts beperkt toegankelijk, bijv. dat over de methodologie van onderzoek. Deels vrij toegankelijk is het uitgebreide COVID-19-dossier. Een nuttige uitzondering is bijvoorbeeld het themanummer over Planetaire gezondheid, dat na registratie gratis te downloaden is.

Het is natuurlijk jammer dat de Nederlandse medische tijdschriften ook niet via https://sci-hub.tw/ te lezen zijn (wel interessant voor buitenlandse tijdschriften). Geleidelijk zien we steeds meer Nederlandstalige tijdschriften vrij toegankelijk worden.

Specialistische tijdschriften  |  Vrij toegankelijk

Tijdschrift voor Psychiatrie, september 2020

Enkele voorbeelden van Nederlandstalige wetenschappelijke tijdschriften van beroepsverenigingen van medisch specialisten. De volgende tijdschriften zijn geheel vrij toegankelijk op internet (belangrijk voor medisch-wetenschappelijke informatie). Het tijdschrift met de grootste oplage eerst:

Tijdschrift voor Psychiatrie

Dan op alfabetische volgorde:

Laboratoriumgeneeskunde

MemoRad (interessante uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie)

Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie

Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie

Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde

Tijdschrift voor Artsen Verstandelijk Gehandicapten

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Tijdschrift voor Urologie

 

Specialistische tijdschriften  |  Niet vrij toegankelijk

De volgende Nederlandstalige medische tijdschriften zijn niet of niet geheel vrij toegankelijk:

Huisarts & Wetenschap

Medische Oncologie

Nederlands Tijdschrift voor Allergie en Astma

Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie  (selecteer “Documenten” met filter “tijdschriften”)

Nederlands Tijdschrift voor Hematologie

Nederlandse Tijdschrift voor Medische Microbiologie

Nederlands Tijdschrift voor Oncologie

Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie

Nederlands Tijdschrift voor Reumatologie (online zeer beperkt)

Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg

Osteoporose Journaal (online ook zeer beperkt)

Sport & Geneeskunde (veel artikelen wel vrij te lezen; het zoekvenster werkt alleen op sóórt artikelen en niet op inhoud)

Tijdschrift voor Bloedtransfusie

Tijdschrift voor Infectieziekten

Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie

Tijdschrift voor Nucleaire Geneeskunde (je kunt door de uitgaven scrollen; eerst per artikel en voor oudere uitgaven per tijdschriftnummer)